M KAMEN

TUŠ KADE

Tuš kade mogu biti izrađene u raznim veličinama.
Debljina kamena je 3 cm.

Ovo je primer jedne kade

Travertino
K14
Carrara
K13
Travertino
K12
Daina
K11
Plavi tok
K10
Carrara
K09
Emperador Dark
K08
Travertino Classico
K07
Plavi tok
K06
Travertino Romano
K05
Travertino Classico
K01
Travertino Classico
K02
Travertino Chiaro
K03
Carrara CD
K04

U ambijentu

Carrara
K12

.

M KAMEN