M KAMEN

Lea - Lea 2

Lea i Lea-2 su lavaboi pravougaonog oblika, sa debljim zidom stranica i zaobljenim spoljnim ivicama.
Kod Lea modela slavina se ugrađuje pored lavaboa ili na zid, a kod Lea-2 slavina se ugrađuje na lavabo.

Dimenzije u kojima se Lea izrađuje su:
66 x 36 cm; 60 x 40 cm; 51 x 34 cm i 45 x 30 cm

Dimenzije za Lea-2 su:
66 x 36 cm; 64 x 40 cm; 60 x 40 cm; 51 x 34 cm i 45 x 30 cm

Standardna visina za sve Lea lavaboe je 9 cm
Debljina zida stranica je 3 cm

Daina Imteriale
L010
Onyx
L009
Travertino Classico
L008
Onyx Siarina
L007
Travertino Classico
L001
Onyx Siarina
L002
Travertino Chiaro
L003
Travertino Romano
L004
Travertino Chiaro
L005
Travertino Chiaro
L005
Travertino Chiaro
L006

U ambijentu

Travertino Romano
.
M KAMEN