M KAMEN

Dalia

Dalia je lavabo modernog dizajna u obliku obrnute zarubljne piramide.
Veličine ovog modela se standardno izrađuju u dimenzijama:
57 x 40 cm; 51 x 34 cm; 45 x 30 cm i 40 x 40 cm
Visina ovog modela je nominalno: 9 cm
Debljina zida je od 1.7 do 3cm

Nero Marquina
D031
Travertino Svilari
D030
Portoro Easy Gold
D029
Travertino Gray
D028
Travertino Walnut
D027
Travertino Giallo
D026
Breccia Rossa
D025
Dark Macan
D024
Carara C
D023
Nero Marquina
D022
Travertino Walnut Light
D021
Travertino Giallo
D020
Travertino Red
D019
Travertino Persian Classic
D018
Nero Marquina
D017
Kavala
D016
Travertino Classico
D015
Travertino Romano
D014
Travertino Gray
D013
Zebra
D012
Zebra
D011
Travertino Svilari Dark
D010
Onyx Siarina
D009
Lozonyx
D008
Emperador Dark
D007
Travertino Wallnut
D006
Travertino Tabas
D005
Travertino Tabas
D005
Travertino Red
D004
Travertino Giallo
D003
Travertino Giallo
D003
Persian Classic
D002
Onyx cross cut
D001

U ambijentu

Dark Makan
.
Dark Makan
.
Travertino Tabas
.
Carara C
.
Carara C
.
Carara C
.
Travertino Romano
.

.

M KAMEN