Sofia

Lavaboi Sofia su okrugli segmentni lavaboi od raznih vrsta kamena

F08
F07
F06
F05
F04
F03
F02
F01