Maya

Lavaboi Maya su polukružnog oblika, rađeni sa mozaikom od raznih vrsta kamena.
Dimenzije su mu 56 x 30 x 10 cm

M007
M006
M005
M004
M003
M002
M001

Ambijent

Proizvodi u ambijentu (realnom okruženju)