Dalia

Dalia je lavabo modernog dizajna u obliku obrnute zarubljne piramide.
Veličine ovog modela se standardno izrađuju u dimenzijama:
57 x 40 cm; 51 x 34 cm; 45 x 30 cm i 40 x 40 cm
Visina ovog modela je nominalno: 9 cm
Debljina zida je od 1.7 do 3cm

D033
D032
D031
D030
D029
D028
D027
D026
D025
D024
D023
D022
D021
D020
D019
D018
D017
D016
D015
D014
D013
D012
D011
D010
D009
D008
D007
D006
D005
D004
D003
D002
D001

Ambijent

Proizvodi u ambijentu (realnom okruženju)