Basic 2

Lavabo BASIC2 se izrađuje od prirodnog kamena. Pravougaonog je oblika.
BASIC-2 varijanta je predviđena za ugradnju slavine na lavabo.
Dimenzije ovog lavaboa u kojima se standardno izrađuje su:
66 x 41 cm; 64 x 40 cm;
60 x 40 cm; 51 x 34 cm i 45 x 30 cm
Debljina zida: od 1.7 do 3 cm
Standarna visina: 9 cm

B037
B036
B027
B024
B019
B018
B017
B016
B007
B014

Ambijent

Proizvodi u ambijentu (realnom okruženju)