Basic

Lavabo BASIC se izrađuje od prirodnog kamena. Pravougaonog je oblika.
BASIC varijanta je predviđena za postavljanje slavine van lavaboa.
Dimenzije ovog lavaboa u kojima se standardno izrađuje su:
66 x 36 cm; 64 x 34 cm;
60 x 40 cm; 51 x 34 cm i 45 x 30 cm
Debljina zida: od 1.7 do 3 cm
Standarna visina: 9 cm

B029
B028
B026
B025
B023
B022
B021
B020
B015
B001
B002
B003
B004
B005
B006
B008
B009
B010
B011
B012
B013

Ambijent

Proizvodi u ambijentu (realnom okruženju)